Anlægsgartner | Anlægsarbejde i Odense

AnlaegsarbejdeVores arbejdsområder indenfor anlægsgartner dækker alt inden for faget herunder:

 • Nyanlæg af alle typer haver
 • Anlæg af plæner, græsarealer
 • Opsætning af alle former for hegn, stakitter og skure, sheltere mv.
 • Anlæg og vedligeholdelse af faldunderlag ved legepladser og lign.
 • Reetablering, omforandring, omlægning
 • Vedligeholdelse af grønne arealer herunder græsslåning, hækkeklipning m.m.
 • Belægningsarbejde med speciale i kreative brolægning.
 • Træfældning og beskæring
 • Beplantning
 • Renholdelse af beplantninger og bede
 • Stubfræsning, rodfræsning
 • Renholdelse af flise-/grus og perlestensbelægninger
 • Snerydning/glatførebekæmpelse (Store som små opvaver) med 24 timers beredskab i vinterperioden.
 • Øvrige forefaldende vedligeholdelsesopgaver som f.eks. rensning af tagrender, lyskasser, nedløbsbrønde mv.
 • Højtryksrensning

Se eksempler på hvad vi kan lave i vores galleri

Alle ovenstående løsninger tilbydes på fast basis, såvel som, ad hoc.

Der er mulighed for at tegne en serviceaftale, hvor vi på fast basis, efterser og vedligeholder Deres have, gårdanlæg eller udendørsareal. Denne løsning er naturligvis primært rettet mod virksomheder, institutioner, boligselskaber og grundejerforeninger, men er også velegnet til den travle familie eller ældre borgere og handicappede hvor fysikken ikke tillader det.

Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed og bistår i alle faser, herunder rådgivning, projektering, tegning, myndighedsspørgsmål og tilladelser m.m. og sikrer det ønskede resultat afleveret til den aftalte tid.

Målsætning

At udføre kvalitetsbevidst anlægsgartnerarbejde , med en finish ud over det sædvanlige.
At udbrede kendskabet til den professionelle anlægsgartnerbranche, som værende den nødvendige samarbejdspartner, der kan løse en given opgave på flere niveauer inden for:
– Nyanlæg, nybygning og renovering.
– Drift og vedligehold, stat, amt og kommune.
– Vedligeholdelses opgaver for private og virksomheder.
Kundegruppen kan være landskabsarkitekter, hovedentreprenører, offentlige udbydere, erhvervsvirksomheder samt mange små og store privatkunder.
Vi markedsfører os, som professionelle fagfolk, der håndterer et kvalitetsmæssigt højt niveau.
Vi skal til en hver tid levere et stykke arbejde, der som minimum lever op til kundens forventninger om kvalitet, service og optimale løsninger.
Vi skal følge Danske Anlægsgartnere’s normer og kun i særlige tilfælde afvige herfra. Det skal fremgå at der er tale om en afvigelse. Det er målet, at vore kunder som hidtil fortsat vil anbefale os til andre.

Anlægsgartner som udfører anlægsarbejde i Odense og på hele Fyn.