Få et tilbud

Står du med en opgave, der skal løses, kommer jeg gerne og giver et uforpligtende tilbud. Det kan både være rydninger, plantning, træfældning eller nye belægninger. Følgende forhold kan være vigtige, at overveje inden, jeg kommer for en besigtigelse:

  • Hvad skal der laves?
  • Hvilke materialer ønskes der anvendt?
  • Hvad er de økonomiske muligheder?

Skal jeg i større omfang komme med idéer, udarbejde skitser eller foretage en egentlig projektering vil dette ske efter regning.

NB. (Hvis jeg skal udføre projektet er beregningen gratis) pr./t 400,00 kr. + moms.

En fast vedligeholdelse af ude arealet ved virksomheder, bolig- og grundejerforeninger giver vi gerne et tilbud på pasning af. Mindre opgaver løses, som timelønsarbejde. Når jeg modtager en ordre, får jeg sat den rationelt ind i forhold til øvrige opgaver.