Handymand

Det laver jeg også:

FlexMan har gennem samarbejdet med vores store kundekreds, støt på mange forskellige opgaver, som ligger udover dem, som jeg normalt løser til daglig. Det være sig træterrasser, dræn, faskiner, facadevask, solcellevask og småreperationer af enhver art.
Jeg har en klar målsætning om, at kunne hjælpe mine kunder med alt, der omhandler udendørsmiljøer, og ser det derfor, som en stor og spændende udfordring, at løse de mere specielle opgaver jeg bliver stillet over for.

Eksempler på opgaver vi også løser:

Terrasser i træ.

– Udvendig rengøring af facader, vinduespolering mv.

– Udendørs affaldsløsninger

– Afløsning af ejendomsfunktionærer, viceværter, pedeller, gravere m.fl.

– Levering, opsætning, service samt tilsyn af legepladser og andre udemiljøer.

Dr100510-785

Legetårn

– Anlæg og vedligeholdelse af faldunderlag ved legepladser og lign.

– Anlæg og vedligeholdelse af petanquebaner

– Vedligeholdelse og rensning af tagrender, tagbrønde og nedløbssystemer samt lyskasser

Faskine

– Levering og opsætning af flagstænger og flag samt udskiftning af liner

– Levering og opsætning af alle former for hegn, stakitter og skure, sheltere mv.

WP_20140903_003

 

Derudover samarbejder FlexMan med et tæt netværk af professionelle underleverandører, som nøje er udvalgt og passer til vores krav om kvalitet, service og viden. For mig er kvalitet, service og know how i højsæde.
Disse underleverandører hjælper mig med, at løse netop de mere specielle opgaver, som opstår hos vores kunder, gennem deres ekspertise inden for hver deres specifikke område.
Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere – Din garanti for et korrekt udført håndværk.

 

I samarbejde med underleverandører løser jeg også:

– Levering og opsætning af udendørs kunst – skulpturer – vandsten og lign.

 

Asfaltarbejder:

Asfalt

– Små reperationer

– Opkørsler, ramper

– Fortovs border

 

Entrepenørarbejder:

FlexMan løser alle former for entreprenør-opgaver med eget materiel og mandskab eller via samarbejde med vores professionelle og dygtige underleverandører. Jeg har en stor erfaring inden for området og har altid et godt bud på en løsning af enhver opgave – også de mere specielle !

– Alle former for jordarbejde, gravearbejde, jordflytning.

– Gravearbejde på begrænset plads med speciel minirendegraver og minidumper.

– Nedgravning af div. kabler, ledninger mv. samt efterfølgende reetablering.

– Grubning, fræsning og reetablering efter byggearbejde.

– Dræningsarbejde.

Omfangsdræn1

 

Rens af fliser og tage og nu Solceller / Solpaneler:

Bliv af med algerne på fliser og tag, så det holder længere.

Imprægner fliserne, så de er pæne længere og ikke tager imod skidt og alger. Imprægnering kan holde op til 10 år alt efter forhold.

– Algebekæmpelse

– Imprægnering

– Rens mekanisk

 

 

Rengør Solpaneler /Solceller / Solcellepaneler / Solfanger, så du ikke mister ydelse og dermed indtægt.

RENS AF SOLPANELER

sol2

Så lidt som 4-5 gram støv og skidt kan reducere din energiproduktion med op til 40 %.

Kan eller vil du ikke gøre det selv, så ring til FlexMan +45 40 27 88 65

Dermed kan du selv være med til at sikre, at du opnår fuld energiværdi af dine solceller.

I løbet af årene kan der samle sig meget naturligt skidt på solpaneler, der hæmmer energiproduktionen og dermed

dit udbytte af din investering.

Selv om en god regnskylle kan rense en del af støvet væk, men pollen som klistre godt det indgroede skidt kan det ikke klare.

Så på sigt er det vigtigt at, vedligeholde sine solceller og få dem renset regelmæssigt.

Hvordan og hvorfor?

Når du kontakter FlexMan, renser vi hurtigt og effektivt dine solpaneler, uden at skade overfladen eller dit tag.

Jeg renser nemlig langt de fleste solpaneler fra jorden med vores teleskopstænger, så du undgår revnede

tagsten, skader på tagrender og andet, som vil være en naturlig følge af, at man færdes på taget.

Når jeg vasker dine solpaneler benytter jeg udelukkende kalkfrit / Ultra Rent vand, så miljøet ikke lider overlast.

Dermed får du rene solpaneler, som producerer 100 % effektivt, samtidig med at du skåner miljøet.

Det Ultra rene vand er også godt for dine solpaneler, da det ikke ridser eller efterlader striber, som kan forhindre

fuld udnyttelse af solenergien.

Hvor ofte?

Få du renset dine solpaneler mindst een gang om året, så vil du selv bidrage til, at dit solcelleanlæg holder længere

og du får mere ud af din investering.

HUSK selv om vinteren produceres der energi hvis solpanelerne er fri for sne, det klarer vi osse.