Snerydning / vinterydelser i Odense og på hele Fyn

FlexMan udfører alle slags glatførebekæmpelse, snerydning, saltning / grusning.

Vi laver gerne aftaler om vinterydelser alene eller i forbindelse med en generel vedligeholdelsesaftale.

Vi har :

 • 24 timers beredskab og er tilknyttet varslingstjeneste om vejrudviklingen.
 • Døgnvagt alle ugens 7 dage også på helligdage
 • Mandskab med stor erfaring.
 • Hurtig og effektiv indsats.
 • Fast pris.

Husk vi er fleksible, og ingen opgave er for lille eller for stor for os.

Vi udfører også snerydning og saltning / grusning ad hoc.

Det er vores mål:

 • At kunder, medarbejdere og leverandører m.fl.
 • Kan færdes trygt og sikkert på Jeres ejendom, hele døgnet, vinteren igennem.

Vinter døgnvagt:

 • Lav en aftale om vinterservice med os, så kan I trygt gå vinteren igennem.
 • FlexMan overvåger vejret døgnet rundt, vinteren igennem, og iværksætter automatisk den nødvendige indsats

imagesCAKV5TYH

 • Det påhviler grundejerne at rydde sne og salte eller gruse på fortov/sti og vej udfor deres ejendom, så ingen falder og kommer til skade på grund af glat føre.
 • Fortove, stier og veje/kørebaner på private fællesveje i bymæssig bebyggelse skal ryddes og saltes/gruses af de grundejere hvis ejendom støder op til vejene – ogsåselvom der ikke er adgang til grunden fra den private fællesvej.
 • Private fællesveje på landet ryddes og saltes/gruses af grundejere, der har færdselsretten.
 • Grundejeren har pligt til at rydde og salte/gruse snarest muligt efter snefald, eller efter at fortove, stier m.m. er blevet glatte.
 • Denne renholdelsespligt ligger i flg. domspraksis pt. i tidsrummet kl. 06.30 – 22.00. Principielt døgnet rundt.
 • For erhvervsdrivende med fortove og fællesveje, hvor der færdes mange mennesker, efter kl. 22, så som biografer, butikker og restauranter,  ligesom der ved institutioner, der åbner før kl. 7 morgen, selvfølgelig skal være foretaget glatførebekæmpelse. Det påhviler det dem, at rydde og salte / gruse også efter kl. 22, altså døgnet rundt.
 • Er en grundejer eller en offentlig myndighed på grund af mangelfuld eller slet ingen glatførebekæmpelse skyld i en glideskade, kan skadelidte rejse erstatningskrav mod vedkommende.
 • Vær opmærksom på, at skraldemanden og postbuddet kan nægte at udføre deres arbejde, hvis havegang, trapper og plads omkring affaldsstativ ikke er ryddet og gruset/saltet.
 • Det gælder også, hvis selve vejen ikke er ryddet. Ligeledes skal ambulancer og brandslukningskøretøjer kunne færdes uhindret.
 • Kommunerne har opsynet med, at grundejerne udfører deres pligt og kan om nødvendigt lade arbejdet udføre for grundejers regning.