Snerydning

Snerydning / vinterydelser

FlexMan udfører alle slags glatførebekæmpelse, snerydning, saltning / grusning.

Vi laver gerne aftaler om vinterydelser alene eller i forbindelse med en generel vedligeholdelsesaftale.

Vi har :

- Døgnvagt alle ugens 7 dage også på helligdage.

- Mandskab med stor erfaring.

- Hurtig og effektiv indsats.

- Fast pris.

Husk vi er fleksible, og ingen opgave er for lille eller for stor for os.

Vi udfører også snerydning og saltning / grusning ad hoc.

Det er vores mål :

At kunder, medarbejdere og leverandører m.fl.

Kan færdes trygt og sikkert på Jeres ejendom, hele døgnet, vinteren igennem.

Vinter døgnvagt:

Lav en aftale om vinterservice med os, så kan I trygt gå vinteren igennem.

FlexMan overvåger vejret døgnet rundt, vinteren igennem, og iværksætter automatisk den nødvendige indsats.

 

SnemandDøgntelefon vintervagt:  40 27 88 65 

snerudning

  • Det påhviler grundejerne at rydde sne og salte eller gruse på fortov/sti og vej udfor deres ejendom, så ingen falder og kommer til skade på grund af glat føre.
  • Fortove, stier og veje/kørebaner på private fællesveje i bymæssig bebyggelse skal ryddes og saltes/gruses af de grundejere hvis ejendom støder op til vejene – ogsåselvom der ikke er adgang til grunden fra den private fællesvej.
  • Private fællesveje på landet ryddes og saltes/gruses af grundejere, der har færdselsretten.
  • Grundejeren har pligt til at rydde og salte/gruse snarest muligt efter snefald, eller efter at fortove, stier m.m. er blevet glatte.
  • Denne renholdelsespligt ligger i flg. domspraksis pt. i tidsrummet kl. 06.30 – 22.00. Principielt døgnet rundt.
  • Vær opmærksom på, at skraldemanden og postbudet kan nægte at udføre deres arbejde, hvis havegang, trapper og plads omkring affaldsstativ ikke er ryddet og gruset/saltet.
  • Det gælder også, hvis selve vejen ikke er ryddet. Ligeledes skal ambulancer og brandslukningskøretøjer kunne færdes uhindret.
  • Kommunerne har opsynet med, at grundejerne udfører deres pligt og kan om nødvendigt lade arbejdet udføre for grundejers regning.