Snerydning

FlexMan udfører alle slags glatførebekæmpelse, snerydning, saltning og grusning

Snerydning og vinterydelser i Odense og på hele Fyn

FlexMan udfører alle slags glatførebekæmpelse, snerydning, saltning / grusning.
Vi laver gerne aftaler om vinterydelser alene eller i forbindelse med en generel vedligeholdelsesaftale.

Vi har:

 • 24 timers beredskab og er tilknyttet varslingstjeneste om vejrudviklingen.
 • Døgnvagt alle ugens 7 dage også på helligdage.
 • Mandskab med stor erfaring.
 • Hurtig og effektiv indsats.
 • Fast pris.

Husk vi er fleksible, og ingen opgave er for lille eller for stor for os.
Vi udfører også snerydning og saltning / grusning ad hoc.

Det er vores mål

At kunder, medarbejdere og leverandører m.fl. kan færdes trygt og sikkert på Jeres ejendom, hele døgnet, vinteren igennem.

Vinter døgnvagt:

 • Lav en aftale om vinterservice med os, så kan I trygt gå vinteren igennem.
 • FlexMan overvåger vejret døgnet rundt, vinteren igennem, og iværksætter automatisk den nødvendige indsats
 • Det påhviler grundejerne at rydde sne og salte eller gruse på fortov/sti og vej udfor deres ejendom, så ingen falder og kommer til skade på grund af glat føre.
 • Fortove, stier og veje/kørebaner på private fællesveje i bymæssig bebyggelse skal ryddes og saltes/gruses af de grundejere hvis ejendom støder op til vejene – ogsåselvom der ikke er adgang til grunden fra den private fællesvej.
 • Private fællesveje på landet ryddes og saltes/gruses af grundejere, der har færdselsretten.
 • Grundejeren har pligt til at rydde og salte/gruse snarest muligt efter snefald, eller efter at fortove, stier m.m. er blevet glatte.
 • Denne renholdelsespligt ligger i flg. domspraksis pt. i tidsrummet kl. 06.30 – 22.00. Principielt døgnet rundt.
 • For erhvervsdrivende med fortove og fællesveje, hvor der færdes mange mennesker, efter kl. 22, så som biografer, butikker og restauranter, ligesom der ved institutioner, der åbner før kl. 7 morgen, selvfølgelig skal være foretaget glatførebekæmpelse. Det påhviler det dem, at rydde og salte / gruse også efter kl. 22, altså døgnet rundt.
 • Er en grundejer eller en offentlig myndighed på grund af mangelfuld eller slet ingen glatførebekæmpelse skyld i en glideskade, kan skadelidte rejse erstatningskrav mod vedkommende.
 • Vær opmærksom på, at skraldemanden og postbuddet kan nægte at udføre deres arbejde, hvis havegang, trapper og plads omkring affaldsstativ ikke er ryddet og gruset/saltet.
 • Det gælder også, hvis selve vejen ikke er ryddet. Ligeledes skal ambulancer og brandslukningskøretøjer kunne færdes uhindret.
 • Kommunerne har opsynet med, at grundejerne udfører deres pligt og kan om nødvendigt lade arbejdet udføre for grundejers regning.

Kontakt os gerne

Hvis du vil have et uforpligtende tilbud, så giv os et kald. I vores dagligdag er dine ønsker i centrum, så vi finder altid den løsning, der passer dig bedst.